Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem to istotny dokument regulujący relacje między pracodawcą a pracownikiem, który wykona określone zadania na rzecz pracodawcy. Jest to jedna z form umów cywilnoprawnych, która ma swoje specyficzne cechy i wymagania.

Charakterystyka umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem jest szczególnym rodzajem umowy, w której pracownik wykonuje określone dzieło na rzecz pracodawcy, będąc jednocześnie zatrudnionym w jego firmie. Jest to więc pewnego rodzaju hybryda umowy o pracę oraz umowy o dzieło.

W ramach umowy o dzieło z własnym pracownikiem pracownik może być zobowiązany do wykonania określonych zadań, przy czym sposób ich realizacji oraz terminy mogą być ustalone przez pracownika i pracodawcę w indywidualnych negocjacjach.

Podstawowe elementy umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem powinna zawierać podstawowe elementy, takie jak:

 • Identyfikację stron umowy – dane pracodawcy oraz pracownika.
 • Opis świadczenia – określenie rodzaju pracy, która ma być wykonana przez pracownika.
 • Wynagrodzenie – ustalenie kwoty, jaką pracownik otrzyma za wykonanie pracy.
 • Terminy wykonania pracy – określenie czasu, w którym praca ma zostać wykonana.
 • Warunki płatności – ustalenie sposobu i terminów płatności wynagrodzenia.
 • Postanowienia końcowe – inne istotne ustalenia, np. dotyczące odpowiedzialności stron.

Zalety i wady umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem ma swoje zalety i wady, które warto rozważyć przed jej podpisaniem.

Zalety:

 • Elastyczność – umowa ta pozwala na indywidualne negocjacje warunków pracy.
 • Możliwość wykonywania dodatkowych zleceń – pracownik może wykonywać inne zadania dla pracodawcy poza zakresem umowy.
 • Stabilność zatrudnienia – pracownik jest zatrudniony na stałe, co daje mu pewność zatrudnienia.

Wady:

 • Niezbyt korzystne zabezpieczenie socjalne – pracownik nie korzysta z takich samych świadczeń socjalnych jak przy umowie o pracę.
 • Brak gwarancji stałego wynagrodzenia – wynagrodzenie pracownika może być uzależnione od ilości wykonanych zleceń.
 • Brak ochrony przed wypadkami przy pracy – pracownik nie ma takiego samego zabezpieczenia w przypadku wypadków przy pracy jak przy umowie o pracę.

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem to jedna z form zatrudnienia, która ma swoje specyficzne cechy i wymagania. Przed podpisaniem takiej umowy warto dokładnie rozważyć jej zalety i wady oraz skonsultować się z prawnikiem w celu uzyskania odpowiednich porad.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem może budzić wiele pytań i wątpliwości. Oto kilka najczęstszych:

Pytanie Odpowiedź
Czy umowa o dzieło z własnym pracownikiem daje pracownikowi prawo do urlopu? Tak, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o dzieło z własnym pracownikiem ma prawo do urlopu, jednak warunki i terminy urlopu mogą być ustalone indywidualnie między pracownikiem a pracodawcą.
Jakie są różnice między umową o dzieło z własnym pracownikiem a umową o pracę? Główne różnice obejmują kwestie zabezpieczenia socjalnego, elastyczności warunków pracy oraz stabilności wynagrodzenia. Umowa o pracę zapewnia zazwyczaj lepsze zabezpieczenie socjalne i stałe wynagrodzenie, podczas gdy umowa o dzieło może być bardziej elastyczna, ale mniej stabilna finansowo.
Czy umowa o dzieło z własnym pracownikiem może być zmieniana? Tak, umowa może być zmieniana za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy. Zmiany powinny być dokładnie sprecyzowane i uwzględnione na piśmie w formie aneksu do umowy.

Kwestie podatkowe w umowie o dzieło z własnym pracownikiem

Podobnie jak w przypadku innych form zatrudnienia, umowa o dzieło z własnym pracownikiem wiąże się z określonymi kwestiami podatkowymi, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Ważne jest zrozumienie tych zagadnień przed podpisaniem umowy.

Photo of author

Sebastian

Dodaj komentarz