Reklamacja a rękojmia

W naszym artykule omówimy kluczowe różnice między reklamacją a rękojmią oraz prawa i obowiązki konsumenta oraz sprzedawcy w przypadku wadliwego towaru.

Reklamacja

Reklamacja to zgłoszenie przez klienta niezgodności towaru z umową sprzedaży. Warto podkreślić, że reklamację można składać zarówno w przypadku zakupów dokonanych przez Internet, jak i w tradycyjnych sklepach stacjonarnych.

Przyczyny reklamacji mogą być różnorodne, w tym:

 • Wady fizyczne towaru (np. uszkodzenia mechaniczne)
 • Wady prawne (np. brak zgodności towaru z opisem w umowie)
 • Wady ukryte, które ujawniają się po pewnym czasie użytkowania produktu

Rękojmia

Rękojmia to instytucja prawna, która chroni konsumentów w przypadku zakupu wadliwego towaru. Kodeks cywilny precyzyjnie określa prawa konsumenta w przypadku rękojmi.

Podstawowe zasady rękojmi obejmują:

 • Gwarancja jako rodzaj rękojmi, ale nie jest tożsama z rękojmią
 • Maksymalny okres rękojmi wynosi dwa lata od daty zakupu
 • Klient ma prawo do bezpłatnego naprawienia lub wymiany wadliwego towaru

Prawa i obowiązki konsumenta

Konsument ma prawo do zgłoszenia reklamacji lub skorzystania z rękojmi w przypadku wadliwego towaru. Powinien to zrobić w rozsądnym czasie od momentu zauważenia wady.

Obowiązki konsumenta obejmują:

 • Zgłoszenie wady sprzedawcy
 • Określenie oczekiwań wobec naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy
 • Zapewnienie możliwości sprawdzenia towaru przez sprzedawcę

Prawa i obowiązki sprzedawcy

Sprzedawca ma obowiązek zająć się reklamacją lub rękojmią w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Nie może odmówić rozpatrzenia reklamacji bezpodstawnie.

Obowiązki sprzedawcy to między innymi:

 • Zapewnienie możliwości reklamacji przez określony czas
 • Naprawa lub wymiana wadliwego towaru w razie konieczności
 • Wypłata zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa

W przypadku sporu między konsumentem a sprzedawcą, warto skorzystać z pomocy instytucji zajmujących się ochroną praw konsumenta, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące reklamacji i rękojmi

Podczas składania reklamacji lub korzystania z rękojmi często pojawiają się pewne pytania dotyczące praw i obowiązków konsumenta oraz sprzedawcy. Oto odpowiedzi na najczęstsze z nich:

Pytanie Odpowiedź
Czy mogę reklamować produkt zakupiony przez Internet? Tak, konsument ma prawo reklamować produkt zarówno zakupiony przez Internet, jak i w sklepie stacjonarnym.
Czy sprzedawca może odmówić naprawy wadliwego towaru? Sprzedawca może odmówić naprawy tylko w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wada towaru powstała z winy konsumenta.
Jak długo trwa okres rękojmi? Zgodnie z prawem, okres rękojmi wynosi dwa lata od daty zakupu towaru.
Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy, jeśli sprzedawca nie może naprawić wadliwego produktu? Tak, konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub niewspółmierna z wadą.

Ochrona praw konsumenta

System ochrony praw konsumenta obejmuje nie tylko reklamacje i rękojmie, ale także szereg innych aspektów. Jednym z istotnych elementów jest prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na przykład przez Internet, w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Photo of author

Olaf

Dodaj komentarz